Agrotip-Blažek John Deere

Firma Agrotip Blažek si Vám dovoluje představit výrobky které vyrábí:

Radličková sečka Agrotipa Flora Combi - MAT 300

    Secí stroje Agrotipa Flora Combi - MAT jsou stroje s novou moderní technologií, vycházející u tradičních zkušeností českého výrobce. Samotná konstrukce sečky umožňuje setí do klasicky připravené nebo částečně připravené půdy a za určitých okolností je možno vysévat s tímto strojem přímo do strniště bez předchozího zpracování. Výsev do minimálně zpracovaných půd a bezorebný výsev má význanmný ekonomický a v neposlední řadě i ekologický přínos pro zemědělce.
    Tento stroj nové konstrukce umožní uživateli snížit oproti konvenčním postupům počet pracovních operací a snížit přímé náklady o 25 - 35% a spotřebu nafty až o 70%. Další výhodou je zkrácení agrotechnických lhůt. Secí stroj je též možno bez zapojení výsevního ústrojí použít i jako podmítač. Pro zvláště kamenité půdy je stroj standartně vybaven pružinovým jištěním.
    Princip výsevu je velmi jednoduchý: osivo je ze zásobníku dopravováno vzduchem za radličku, která v celé šíři podřízne a nadzveden půdu. Osivo se rozmístí v celé šíři radličky, čímž se docílí plošného výsevu. Rozsah plodin není prakticky omezen. Posklizňové zbytky i po zasetí zůstávají na povrchu a mají protierozní účinky a ještě zabraňují výparu vláhy z půdy. Velká výška stoje pod rám a rozmístění radliček do tří řad zaručuje uživateli stroje dostatečný průchod zeminy a posklizňových zbytků.
    Při každé operaci radličky zajišťují mechanické ničení plevelů. Radl.ičky jsou proti přetížení jištěny automatickou pružinovou pojistkou. V přední části rámu stroje je smyk, který strhne a srovná nerovnosti pozemku. Následné radličky pak mají lepší podmínky pro zajištění hloubky setí. Za radličkami je umístěn zavlačovač, který má za úkol urovnání a zavláčení povrchu za poslední řadkou radliček. Sklon zavlačovačů je nastavetelný podle stavu pozemku a množství posklizňových zbytků. Utužovací válce z pneumatik nakonec utuží zasetý pozemek. Spolu s předními pneumatikami utužovací válce zajišťují setí do požadované hloubky. Pohon výsevního ústrojí je proveden krokovým kolem, které se odvaluje po pneumatice. Po zvednutí stroje se tento pohon  výsevního ústrojí okamžitě zastaví. Ventilátor pro dopravu osiva je poháněn kardanovým hřídelem nebo hydromotorem. Pro přepravu stroje po silnicích se třímetrová verze nemusí sklápět. V případě dokoupení nástavců na pracovní záběr 4,5 metru nebo 6,0 metrů se krajní sekce jednoduše hydraulicky sklopí a automaticky zajistí.
    Plnění zásobníků osiva se zajišťuje buď z big-bagů manipulátorem nebo nakladačem, případně si zemědělec může objednat sečku se šnekovým dopravníkem s hydropohonem za příplatek. Pohon hydromotoru šnekového dopravníku zajišťujen tažný prostřredek secího stroje. 
    Jako další příplatkové vybavení lze dokoupit kolejové řádky. Sečka má standardně namontovány nízkotlaké flotační pneumatiky snižující měrný tlak na půdu. 
    Připojení sečky za tažný prostředek je řešeno závěsnou ojí sečky do zadních spodních hydraulických ramen traktoru. Toto připojení umožňuje jednoduchou manipulaci a dobrou manévrovatelnost na souvratích.
    Tažný prostředek potřebný pro sečku 3 m musí mít 88 - 120 kW, pro sečku 4,5 m je to 120 - 160 kW a pro verzi 6,0 m 140 kW a více.
    Na stroj je poskytována záruka 12 měsíců.
    Financování je možné zajistit přes VB Leasing CZ s. r. o. s 30% akontací na 36 - 48 měsíců.
 

 

Ceny (bez 22% DPH):
Sečka Agrotipa Flora Combi - MAT 300  595000,-Kč
Příslušenství:
Rozšíření na 4,5 m (typ 450) + 50000,-Kč
Rozšíření na 6,0 m (typ 600) + 100000,-Kč
Kolejové meziřádky + 25000,-Kč
Plnící šnekový dopravník + 25000,-Kč
Ceny platí od 1. 7. 2001 do vydání nového ceníku

 
Fotografie radličkové sečky Agrotipa Flora Combi - MAT

 

Boxy pro koně
Vyrábíme boxy pro koně a karusely pro kondiční pohyb koní v různém provedení dle Vašich požadavků v příjemných cenových relacích.

Pro bližší informace o nabízených výrobcích  nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

zpět