Agrotip-Blažek John Deere


Historie firmy John Deere

    Tato slavná americká značka má velmi bohatou historii, která začíná už v první polovině minulého století, kdy v roce 1837 mladý kovář John Deere pocházející ze státu Vermont, jehož rodiče se přestěhovali z Anglie do Ameriky vykoval v Grand Detour ve státě Illinois první ocelový pluh. Již tehdy jeho pluh vynikal výbornou kvalitou. Ta vždy byla a je příslovečnou vlastností Deerových výrobků. Dodnes 
se připomíná jeho památný výrok: "Nikdy nedám své jméno na výrobek, který nemá v sobě to nejlepší, co je ve mě".
    Zpráva o báječném Deerově pluhu, kterého bylo v těžkých podmínkách Ameriky opravdu potřeba, se rozneslo široko daleko. Zákazníci brzy poznali že jeho pluhy mají vynikající geometrii, dobře ořou, neucpávají se a jsou velice spolehlivé. O deset let později přesunul svoji dílnu do města Moline ve státě Illinois, kde firma využívá výhodné plochy v těsné blízkosti řeky Mississippi a kde má své sídlo dodnes. 
    To již se výroba rozvíjí v nové továrně, kterou John Deere vybavuje na tu dobu pokrokovým výrobním zařízením. Rozšiřuje se i sortiment a za povšimnutí stojí, že v roce 1857 už továrna v Moline vyrobila celkem 13400 různých pluhů a nářadí na zpracování půdy.
    K obrovskému rozvoji firmy dochází ve 20. století, kdy s nástupem spalovacího motoru se už neuvěřitelně výroba rozrůstá - spolu s pluhy nastupují traktory, kombajny a další stroje potřebné pro mechanizaci zemědělství. Posiluje se i ústředí společnosti John Deere, které se dnes rozkládá na tisíci hektarové ploše poblíž města Moline. Výrobky značky John Deere se stále více objevují i mimo americký kontinent a tak se dnes setkáváme s filiálkami John Deere nejen v severní a jižní Americe, ale i v Evropě, Africe a Austrálii.

Současnost firmy John Deere

    John Deere vyrábí také stavební stroje, komunální techniku a další stroje pro různá odvětví průmyslu. Spolehlivé a osvědčené motory John Deere se používají v řadě mobilních i stacionárních strojů v různých odvětvích. Právě vlastní výroba motorů, speciálně určených pro zemědělské stroje, koncepce dlouhé životnosti jednotlivých komponentů i finálních celků, robusní konstrukce, kalkulující s enormním a trvalým zatížením zemědělské techniky spolu s vysokou kapacitou výzkumu a vývoje, to jsou předpoklady pro naplnění základního hesla firmy John Deere: "Ve spolehlivosti je naše síla".
    V celosvětovém měřítku má firma celkem 34 výrobních a vývojových podniků, z toho 16 z nich vyrábí zemědělskou techniku, 9 podniků vyrábí zahradní a komunální techniku, 3 továrny vyrábějí stavební stroje a 6 závodů se zabývá výrobou komponentů.
    Nelze opomenout ani dva centrální velkosklady náhradních dílů. John Deere má ve světě celkem 21 tzv. prodejních domů, z nichž 14 je specializováno na zemědělskou techniku. Ke společnosti patříi 8 finančních a 9 pojišťovacích společností, ty jsou ale pouze na území USA a Kanady.
    Vedle výrobních závodů John Deere je po světě rozmístěna řada zásobovacích a obchodních organizací, mezi něž patří např. evropské centrum pro náhradní díly John Deere v německém Bruchsalu. 
    Neustálý proces inovace a uplatňování nejnovějších poznatků vědy a techniky se zaměřením na kvalitu, ekologii a maximální spokojenost zákazníka, jsou dnes pro společnost John Deere samozřejmostí.

John Deere v Evropě

    V evropských zemích byl zaznamenán největší rozvoj značky John Deere v Německu. Bývalá továrna Lanz v Mannheimu, která se i u nás v předválečných dobách proslavila svým Bulldogem, byla koncem války zničena a dnes je továrnou John Deere. Tato firma je největším německých výrobcem i exportérem traktorů. Ročně vyrábí kolem 22 tisíc traktorů v osmi základních modelech o výkonu od 55 do 96 kW (75 - 130 k) s bohatým příslušenstvím. Traktory John Deere patří k nejprodávanějším traktorům v Německu a více než polovina německých traktorů, určených na export, pochází z této mannheimské továrny. Druhá největší továrna John Deere v Německu a více než polovina německých traktorů, určených na export, pochází z této mannheimské továrny. Druhá největší továrna John Deere v Německu je v Zweibrückenu. Hned za mannheimskou a zweibrückenskou továrnou je továrna John Deere v Bruchsalu. Není odtud příliš vzdálená, má 450 zaměstnanců a je specializovaná na výrobu jedinečných kabin TechCenter, určených právě pro traktory s 4 a 5-ti válcovými motory konstrukční řady 6000 z Mannheimu. V továrně v Bruchsalu se vyrábí více než 20 tisíc kabin za rok. Zde je také centrální sklad pro Evropu a Asii. 
    Také Francie je zemí, kde se usídlil John Deere a kde vyrábějí rovněž stroje. Je to především technika pro sklizeň pícnin. Továrna se 
nachází ve městě Arc Les Gray a hlavním výrobním programem jsou sběrací lisy na válcovité balíky (se stálým i proměnlivým objemem lisovací komory) i na hranolovité balíky a žací mačkače různého provedení i velikosti a čelní nakladače.

John Deere v Americe

    Samozřejmě i přes velkou expanzi značky John Deere do zahraničí, převládá největší výrobní potenciál firmy v USA. Soustřeďuje se zejména ve dvou místech - v městě Illinois a ve Waterloo, které je ve státě Iova. Dnešní továrna v Moline má svoji historii. Byla založena v roce 1915 a v současné době se rozkládá na ploše 135 ha a zaměstnává 2100 lidí. V Moline se vytrábějí sklízecí mlátičky, které jsou určeny pro americký kontinent. Jsou to vytřásadlové mlátičky řady 9500 a 9600 a konstrukční řada CTS s dvoububnovým axiálním separačním ústrojím.
    Továrna ve Waterloo patří firmě John Deere od roku 1918. V sedmdesátých letech zde byly postaveny nové provozy, které zabýrají plochu téměř 2000 ha. V továrně, která se člení na pět závodů, se kompletují traktory. Na dalších místech poblíž Waterloo se vyrábějí motory, hydraulická zařízení a další příslušenství, jak pro traktory, sklízecí mlátičky, ale i pro stavební stroje a další. Z hlediska současných potřeb, či zájmů našeho zemědělství je na americký kontinent upřena opzornost zejména z pohledu traktorů vyšších výkonových tříd. Ty se k nám také přes oceán dovážejí. Jsou to traktory dnes dvou nejžádanějších konstrukčních řad a sice řada 8000 - čtyři základní modely o výkonu motoru od 136 kW (185 k) do 191 kW (260 k) a nová řada 7010 o výkonovém rozsahu od 103 kW (140 k) do 129 kW (175 k). Nelze však přehlédnout ani obra mezi traktory a to je nejvýkonnější John Deere řady 9000 s kloubovým řízením, který se vyrábí v různých modifikacích o výkonu od 191 kW (260 k) až do 317 kW (425 k). Samozřejmě jsou tyto výkony při jmenovitých otáčkách motoru a maximální výkony jsou vyšší až o 22 kW. John Deere vyrábí širokou paletu různých modofikací traktorů, včetně modifikací s pásovým podvozkem. Malé svou velikostí, ale velké z pohledu zájmů široké obce uživatelů, jsou malotraktory a celá pestrá kolekce malé mechanizace.
    V posledních letech také John Deere vybudoval velkou továrnu na sklízecí mlátičky v Brazílii. Vyrábějí se tam stroje konstrukční řady 1170. Celkovou předtavu o objemu výroby dokreslí údaje, že John Deere vyrábí ročně více než 70 tisíc traktorů a více než 10 tisíc sklízecích mlátiček.

zpět